Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi, pitäjä ja yhteystiedot

Tehorauta.fi-verkkokauppaa hallinnoi Hectaware Oy, joka toimii myös tämän rekisterin ylläpitäjänä.

Hectaware Oy (Y-tunnus: 2964529-1)
Itälahdenkatu 18 C 6 a
00210 Helsinki

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista voi kysyä lisää sähköpostilla osoitteesta info@tehorauta.fi.

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Tämän rekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen, palvelukokemuksen parantamiseen sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

Rekisteriin kerättävät tiedot

  • Asiakkaan yksilöivät tiedot (nimi, toimitus- ja laskutusosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
  • Rekisteröityneen asiakkaan käyttäjätunnus ja suojatussa muodossa oleva salasana
  • Muut asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan tilaushistorian mukaan kerätyt tiedot tuotteista, palveluista ja niiden toimituksesta sekä laskutuksesta.
  • Verkkosivustolla kerättävä analytiikkatieto ja statistiikka asiakkaan käyttäytymisestä.

Rekisterin tietoturva

Asiakkaiden tietoja säilytetään aina turvallisesti. Tietoihin ei ole mahdollista päästä käsiksi ilman salassa pidettäviä ja vain Hectawaren valtuutetun henkilöstön käytössä olevia kirjautumistietoja.

Asiakkaiden salasanat sekä muut vastaavat henkilökohtaiset tiedot säilytetään erinomaisen tietoturvan omaavilla palvelimilla.

Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi tietoja voidaan siirtää Hectawaren palveluita ylläpitävien toimivien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole Hectawaren palveluiden teknisen toteutuksen kannalta tarpeellista.

Hectaware ei myy tietoja kolmansille osapuolille markkinointia tai mitään muita tarkoituksia varten.

Asiakkaan oikeudet rekisteriin liittyen

  • Oikeus päästä käsiksi koskeviin rekisteritietoihin ja saada halutessaan niistä jäljennös korkeintaan kerran vuodessa
  • Oikeus muuttaa tai korjata rekisteriin kirjattuja tietoja joko verkkosivujemme Oma tili -osion kautta tai asiakaspalvelun kautta
  • Oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin